Unge

UNGE – hvor går de hen?

Udover samtaler med, børn og voksne, er jeg i særdeleshed optaget af det terapeutiske arbejde med unge. Unge har en åbenhed, umiddelbarhed og helt fantastiske egenskaber, som kan foldes ud. Men de er isærdeleshed usikre og lige så sårbare som voksne, men ejer ikke de erfaringer, der følger med i voksen livet.

Unge, kan meget hurtigt miste retning og følelsen af eget ståsted, lige der i ungelivet. Igennem årene, har jeg mødt og set mange unge, som føler sig:

 • forkerte
 • ensomme
 • triste
 • bange og usikker
 • angst både generelt eller specifikt
 • dumme og uduelige
 • ikke at have lyst til livet
 • depressive
 • fortvivlelse

Men ikke altid de selv kan sætte ord på det. Mange gange ser forældrene, lærerne, kammeraterne en ændring i adfærd. Følelserne har længe været på spil, men blevet dulmet med, at være dygtig i skolen, meget arbejde, for meget alkohol eller et tiltagende forbrug af penge, stoffer, sukker, skiftende kærester. Dårlig søvn og svingende humør, fra stille til eksplosiv vrede, kan ofte være de kendetegn, som andre ser.

Unge er i dag så pressede i de valg de skal træffe og er konstant under påvirkning af sociale medier, venner, forældre, uddannelsessystemet m.fl. De er i forvejen under enormt pres både mentalt og fysisk, og det i sig selv kræver deres energi. Når unge forstyrres i deres naturlige mentale og fysiske udvikling, sker der ofte energitab og de har langt sværere ved at navigere i forhold til sig selv og de krav omgivelserne stiller.

Forstyrrelser, som kan være med til at skubbe en ung ud af kurs kan være:

 • Mobning
 • Usynlig mobning
 • Forældres mistrivsel
 • Alkohol/misbrug i familien
 • Dødsfald
 • Skilsmisse
 • Sygdom både fysisk og psykisk i familien eller nære relationer
 • Hospitalsindlæggelser
 • Misbrug blandt relationer

HUSK, at det ikke altid kun er fordi, de er unge, og at det går over. Uforløste følelser, sætter sig i systemet, som hovedpine, ensomhed, isolation m.m. Hellere 1 VIGTIG LIVSSAMTALE end sorgen over ikke at have hjulpet på vej!