Holistisk terapeut & mediator

En helt særlig tilgang – DET HELE MENNESKE 

Mit grundfundament bygger på, en holistisk tilgang, hvor jeg afdækker årsagssammenhænge, og sammensætter individuelle forløb, som passer til dig, hvor du står mentalt, fysisk og sjæleligt. Jeg møder dig i tillidsfuld dialog og afdækker din aktuelle tilstand samt dybere liggende årsag, både udfra en psykologisk, naturmedicinsk og knivskarpt klarsyn. Jeg kan hverken trylle eller hekse, men jeg ser dig, som et sammenhængene system, hvor hjerne, krop og sjæl hænger sammen. Har du smerter i lænden, vil vores rationelle hjerne fortælle os, at enten er ryggen svag eller at du bare skal tage dig sammen. Men ofte ligger der gamle mønstre, tanker og overbevisninger til grund for en smertende og uafbalanceret krop. Har oplevelser, udfordringer i hverdagen, som evt. skyldes dybe neurologiske ubalancer afdækkes disse og sammen skiller vi tingene ad og finder ud af, hvad er følelser, hvad er hjerne og hvad er sjælens tegn.

Vi lever i et samfund, hvor tempo, omskiftelighed, sociale medier, støj, hurtig mad, mange til- og fravalg, ubevidst er blevet nogle af vores agendaer. At komme i ubalance passer ikke ind i sådan et system. Alt levende bryder sig ikke om, at være i ubalance og helt naturligt gribes ud efter  løsninger, som dæmper symptomerne. Sådan er alt levende – at komme væk fra ubehag. Hurtige løsninger fjerner umiddelbart smerten, men ikke årsagen! Derfor er årsagsafdækning en grundsten i mit fundament, som terapeut.

Efter en grundig gennemgang af din situation vil du få en personlig guide, som både tager afsæt i konkrete nye tanker, følelser og handlinger i hverdagen, samt forslag på støttende behandlinger indenfor naturmedicin og energiterapi. Jeg er meget bevidst om, hvad der mine kompetencer og hvilke jeg ikke besidder. Derfor kan du opleve, at jeg vejleder dig til, at der inddrages eksperter, som jeg samarbejder med, indenfor læge, klinisk psykolog, psykiatri, samt alternativ behandling. Jeg udarbejder ligeledes skrivelse, som kan støtte dig/Jer i dialog med sagsbehandler, kommune, læge m.fl.

LIVSVIGTIGE SAMTALER – en betroet partner

Igennem mange år har jeg studeret og tilegnet mig praksisnæreerfaringer, egen selvudvikling samt psykologiske, naturmedicinske og energiterapeutisk uddannelser, og kender mange af de udfordringer mennesket kan stå midt i. Der er perioder i livet, hvor vi af forskellige årsager kan overmandes af sygdom, så vi fuldstændig mister vores egen forankring. I disse perioder, kan alle have brug for støtte og vejledning – en professionel at læne sig op af – og det er min dybe passion, at skabe et rum for LIVSVIGTIGE SAMTALER, som åbner op for dig – og give dig en professionel betroet partner. Jeg viger ikke fra din side før du føler, at balancen er tilbage i livet.

At være UNG i livet

Hos de unge, som ofte står mellem barndommen og voksenlivet, kan der være behov for en professionel betroet partner, som kan folde ud, hvad der er på spil og samtidig styrke den unge i at finde forankring i sig selv. Unge står overfor en transformation, og er i dag langt mere pressede end tidligere. De sociale medier,rigtig uddannelses valg, sociale koder m.m presser og overmander de unge, som først er på vej til at finde vejen, og hvem og hvad de består af som menneske. Derfor har jeg også stor tilgang af unge, hvor familien er rådvilde, og ofte havnet i en situation, hvor den unge mistrives på den ene eller anden måde. Vi, som forældre kan ikke altid vide hvad der er på spil inde i vores barn – unge, men ser adfærd, som f.eks. isolation, aggression, tristhed, energiforladt, konstant forkølelede eller misbrug (mad, alkohol, penge, spil, mange udskift af kærester, relationer).

Ofte er jeg den sidste i rækken, hvor både den unge og forældrene er slidte, trætte og på vej til at give op. Jeg samler trådene og bliver mediator mellem relationerne, og derigennem folder historien ud med nye øjne, suppleret med sparring.

forsidebillede

Kira Steensgaard, Holistisk Terapeut & Mediator